MISS ROSE – czyli życie dzieje się w głowie – autorstwa Marty Płońskiej – wersja polska

MISS ROSE jest różowa, ponieważ MISS ROSE jest dziewczyną. Bycie „tylko” dziewczyną to nie to, o czym marzy MISS ROSE.

Jeden kolor nie mówi wszystkiego.

To książka artystyczna dla myślicieli, dla marzycieli, dla myślicieli i marzycieli.

95.00

140 in stock

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Miss Rose, czyli życie dzieje się w głowie – to projekt
wydawniczy o charakterze artystyczno-literackim,
pozwalający zarazem na odczyty psychologiczne i
filozoficzne. To bezprecedensowe wejście w złożony
świat dorastającej dziewczyny.

Grafiki Marty Płońskiej promieniują zmysłową i
tajemniczą atmosferą, zaskakującą i rodzącą pytania.
Tekst operuje chłodnym i opisowym tonem, ukazującym
rzeczywistość graniczną: między dzieciństwem a
dorosłością, między doświadczeniem a fikcją. Opierając
się na kliszy mniej przestarzałej niż byśmy sobie życzyli
(różowy jest tym, co definiuje dziewczyny), autorka daje
do zrozumienia jak złudne jest mniemanie, że się rozumie,
co dzieje się w głowach innych, zwłaszcza młodej
dziewczyny.

Bogna Michalik, projektantka książek i artystka,
podejmując projekt zastosowała przemyślany design,
dodała kilka szczegółów, które podkreślają i wyostrzają
punkt widzenia autorki: „rozerwała” tekst, aby zachęcić
do wielokrotnych odczytów, wybrała „polaroidowy”
układ niektórych rysunków, zagrała na przezroczystości i
formatach, aby podkreślić różne warstwy osobowości
bohaterki i jej meandrującą historię.